7 روز هفته 24 ساعته با چاپخان

09135936821
Eitaa.png
Shad.png

لیست قیمت و خدمات چاپ خان

تمامی قیمت های ذکر شده به تومان است.

پرینت

نوع چاپ سیاه و سفید رنگی تمام رنگ
یک رو 700 1800 2500
دو رو 760 2200 3500
نوع چاپ سیاه و سفید رنگی تمام رنگ
یک رو 950 2500 3500
دو رو 1100 3500 4500
نوع چاپ سیاه و سفید رنگی تمام رنگ
یک رو 2000 5000 7000
دو رو 2500 7000 9500

پوستر

سایز جنس کاغذ جنس کتد
A0 45000 90000
سایز جنس کاغذ جنس کتد
A1 35000 80000
سایز جنس کاغذ جنس کتد
A2 20000 45000

پلات

سایز جنس کاغذ جنس کتد
A0 40000 80000
سایز جنس کاغذ جنس کتد
A1 30000 70000
سایز جنس کاغذ جنس کتد
A2 15000 35000

بنر

نوع و جنس قیمت
بنر ایرانی 75000
نوع و جنس قیمت
بنر چینی 95000
نوع و جنس قیمت
فلکسی 290000
نوع و جنس قیمت
استیکر 160000

خدمات اضافه (فنر زنی و منگنه)

تعداد برگه قیمت
تا 150 برگ 14000
150 تا 300 برگ 18000
300 تا 450 برگ 26000
تعداد برگه قیمت
منگنه 2000

طراحی

نوع طراحی قیمت
کارت ویزیت 70000
پوستر و تراکت 70000
اطلاعیه 70000